- GLATT & VERKEHRT - Musikwerkstatt-Reprisen, Stift Göttweig, 21.07.2023 2023
- Abschlusskonzert - I Schreib mei Liad! - Schloss Puchberg bei Wels, 17.06.2023